Marcajul CE

Ce este marcajul CE?

CE implică o declarație emisă de producător, care precizează că produsul respectă criteriile de bază ale Uniunii Europene - de exemplu Directiva EMC - cu privire la siguranță, mediu și sănătatea utilizatorului. Această declarație este reprezentată în mod vizibil pe produs de simbolul CE.

În funcție de riscuri, pentru anumite grupuri de produse declarația producătorului trebuie confirmată prin testarea de către o terță parte independentă, așa-numitul organism notificat. Dacă se respectă toate criteriile aplicabile prevăzute în standardul european pentru produsul relevant, atunci există o "presupunere de conformitate" cu cerința care decurge din directivă. " Un test efectuat de o terță parte independentă pe baza standardelor europene în vigoare confirmă asumarea conformității. În afară de aceasta, ar putea fi obligatoriu să se respecte mai multe directive și, în consecință, standarde europene diferite - de exemplu, o combinație a Directivei EMC și a Directivei privind joasa tensiune.

CE
Marcajul CE

Marcajul CE de conformitate

  • Marcajul CE de conformitate constă din inițialele "CE" în proporție exactă.
  • Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proporțiile trebuie respectate.
  • În cazul în care aparatele fac obiectul altor directive care acoperă alte aspecte și care prevăd, de asemenea, marcajul CE de conformitate, acestea indică faptul că aparatele sunt considerate conforme cu celelalte directive.
  • Cu toate acestea, în cazul în care una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, pe parcursul unei perioade de tranziție, să aleagă măsurile care trebuie aplicate, marcajul CE indică conformitatea numai cu directivele aplicate de producător. În acest caz, trebuie să se precizeze particularitățile directivelor aplicate în documentele, avizele sau instrucțiunile cerute de directive și care însoțesc aceste aparate.
  • Diferitele componente ale marcajului CE trebuie să aibă în mod substanțial aceeași dimensiune verticală, care nu poate fi mai mică de 5 mm.

 

Aţi dori să...

New FREE engineering manual

Reservation in 5 sec.

Make a reservation for our new 300+ pages engineering manual coming next month

New EMC engineering manual